Voor elke client die is aangesloten bij Het Agentschap wordt een Persoonlijk Marketing Plan opgesteld.

Dit komt voort uit de visie dat een creatief zijn eigen product is en daarmee een product life cycle heeft. De filosofie van Het Agentschap is dat als je een creatief vanuit een marketing benadering helpt bij zijn loopbaan, hij meer focus heeft en alle activiteiten zullen bijdragen aan het behalen van persoonlijke doelstellingen.

Dit is het stappenplan waarmee input wordt verzameld voor een Persoonlijke Marketing Plan. Deze wordt minimaal elke 6 maanden met de client geëvalueerd en geoptimaliseerd.

7  STAPPEN NAAR EEN PERSOONLIJK MARKETING PLAN

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
CV / Biografie opstellen & analyseren
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)
Belanghebbenden in kaart brengen (Stakeholder Map)
Concurrentie
Doelstellingen
Plan van Aanpak
Actie! / Evalueren & Bijsturen

Zie ook het door ons geschreven boek: NICE TO MEET ME – Marketing & PR voor Creatieven